ความเป็นมาของงาน

ฟูมฟักฝันเฟส “อนาคตที่ใช่ ต้อง Right Now!"

“ฟูมฟักฝันเฟส” เทศกาลแห่งการเปิดโลกอาชีพที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้น้องๆ วัยมัธยมค้นหาตัวเอง ค้นหาความฝัน วางแผน และลงมือสานฝันของตนเองให้เป็นจริง “ฟูมฟักฝันเฟส” จุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้เด็กๆ วัยมัธยมได้ออกมาสำรวจโลกของอาชีพ ทำความรู้จัก ทำความเข้าใจแง่มุมต่างๆ ของอาชีพแต่ละอาชีพมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน “ฟูมฟักฝันเฟส” จุดเริ่มต้นที่จะเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ มุมมองและมิติใหม่ๆ ที่มีต่ออาชีพต่างๆ ในแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน “ฟูมฟักฝันเฟส” จุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ความเชื่อมโยงระหว่างสาขาอาชีพ เทรนด์อาชีพในปัจจุบัน และเส้นทางการเดินทางกว่าจะมาเป็นอาชีพๆ หนึ่งอย่างที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน “ฟูมฟักฝันเฟส” จุดเริ่มต้นที่จุดประกายการค้นหาความฝัน ก่อเกิดแรงบันดาลใจในการค้นหาตนเอง เก็บเกี่ยวความรู้แห่งโลกอาชีพและการทำงาน ออกเดินทางต่อเติมความฝันอย่างมีจุดหมาย และสร้างทางเดินของตัวเองให้เป็นจริง

ผู้จัดงาน

จัดโดย ธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve “อาชีพที่ใช่ ชีวิตที่ชอบ”
  ธุรกิจเพื่อสังคมที่ต้องการให้นักเรียนมัธยมทั่วประเทศสามารถเลือกเส้นทางการเรียนและอาชีพที่ตนเองรักได้อย่างมั่นใจ ตรงกับความชอบ ความถนัดและคุณค่าในชีวิตของตนเอง ทั้งนี้ a-chieve สร้างขึ้นเพื่อตอบคำถามที่ว่า “โตแล้วไปไหน” และ “เรียนไปทำไม” ซึ่งจะช่วยให้เด็กนักเรียนค้นพบสิ่งที่ต้องการในชีวิต โดย a-chieve ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยความตั้งใจเสมอมา

ทีม Partner ร่วมจัดงาน